Locatie:

Kortlandstraat 27 2911 BG Nieuwerkerk aan den IJssel

Telefoonnummer:

0180 - 32 08 16

Privacyverklaring

Privacyverklaring

In deze privacyverklaring vindt u onze gegevens, leest u wat persoonsgegevens zijn, wat onder
verwerking van persoonsgegevens wordt verstaan, voor welke doeleinden wij uw
persoonsgegevens verwerken, wat uw rechten zijn, wat we doen om ervoor te zorgen dat uw
persoonsgegevens veilig worden verwerkt en hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard.
Deze privacyverklaring is van toepassing als u onze website (www.dehoogklussen.nl) bezoekt, het
contact forumlier invult.

Onze gegevens

De Hoog Klussen Vof
Kortlandstraat 27, 2911 BG Nieuwerkerk aan den IJssel
Telefoonnummer: 0180320816 KvK-nummer: 62264532
www.dehoogklussen.nl info@dehoogklussen.nl

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie geven over u en waarmee u rechtstreeks of
indirect identificeerbaar bent.

Verwerking persoonsgegevens

Onder verwerking van persoonsgegevens verstaan we: het verzamelen, vastleggen, ordenen,
bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van
doorzending, verspreiding of enige andere vorm van terbeschikkingstelling, samenbrengen, met
elkaar in verband brengen, alsmede het afschermen, uitwissen of vernietigen van uw
persoonsgegevens.

Doeleinden

Uw persoonsgegevens verwerken we voor de volgende doeleinden: zodat wij contact met u kunnen
opnemen, voor het opstellen van offertes en overeenkomsten, zodat wij u op de hoogte kunnen
stellen van wijzigingen van onze diensten of producten. Wij verwerken alleen persoonsgegevens
die noodzakelijk zijn voor deze doeleinden.
Uw persoonsgegevens verwerken we daarnaast om wettelijke verplichtingen na te komen, onze
dienstverlening te verbeteren, klachten in behandeling te nemen en fraude te voorkomen. We
verkopen uw persoonsgegevens nooit door aan derden. Wij stellen geen profielen van u op en
nemen geen geautomatiseerde beslissingen die aanzienlijke gevolgen voor u kunnen hebben. Om
zorg te dragen voor uw persoonsgegevens sluiten wij met bedrijven een verwerkersovereenkomst
indien die bedrijven uw gegevens verwerken in onze opdracht.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Om de doeleinden uit te voeren verwerken wij de volgende persoonsgegevens:

Voor- en achternaam
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres

U heeft ook rechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens wij hebben verwerkt? Stuur dan een e-mail naar
info@dehoogklussen.nl met het verzoek tot inzage in uw gegevens. Uiterlijk binnen vier weken
krijgt u een reactie op het verzoek.
Zijn uw persoonsgegevens onjuist, onvolledig, niet ter zake dienend voor de doeleinden waarvoor
ze zijn verwerkt of op andere wijze in strijd met de Algemene verordening gegevensbescherming
(AVG) of andere wetgeving? Dan heeft u recht op correctie van uw persoonsgegevens. Daarnaast
heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, het recht
om minder gegevens te laten verwerken, het recht om toestemming die u heeft gegeven in te
trekken en het recht op dataportabiliteit. Correctie houdt in verbetering, aanvulling, verwijdering of
afscherming van uw persoonsgegevens. Stuur uw verzoek naar info@dehoogklussen.nl. Of neem
telefonisch contact met ons op via het telefoonnummer: 0180320816. Uiterlijk binnen vier weken
krijgt u een reactie op het verzoek. Wij willen u ook wijzen op de mogelijkheid om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Veiligheid

Persoonsgegevens zijn persoonlijk en moeten persoonlijk blijven. Wij vinden het net zo belangrijk
als u dat uw persoonsgegevens niet op straat terecht komen of onrechtmatig worden verwerkt.
Daarom passen wij alle mogelijke technische en organisatorische maatregelen toe om uw
persoonsgegevens veilig te verwerken. Om uw persoonsgegevens te beveiligen gebruiken wij
beveiligingssoftware zoals een virusscanner en firewall, wachtwoorden voor elektronische
systemen, een beveiligde internetverbinding.

Bewaring persoonsgegevens

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor de uitvoering van de
doeleinden. Indien er wettelijke voorschriften van toepassing zijn op de bewaring dan worden de
persoonsgegevens niet langer bewaard dan wettelijk voorgeschreven.

Op deze tekst rust auteursrecht.